ŞANLIURFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

2. Dönem Ortak Yazılı Sınavlara İlişkin Konu Soru Dağılım Tabloları Yayımlandı

Şanlıurfa genelinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Ortak Sınavlarda kullanılacak konu soru dağılım tabloları yayımlanmıştır. İl alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünce 8 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda okullarda yapılacak ortak sınavlara ilişkin konu soru dağılım tabloları hazırlanarak karara bağlanmıştır.
2. Dönem Ortak Yazılı Sınavlara İlişkin Konu Soru Dağılım Tabloları Yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı örnek konu soru dağılım tabloları rehber kabul edilerek il/ilçe ve okullarda yapılacak olan ortak sınavlarda kullanılmak üzere konu soru dağılımları il sınıf/alan zümre başkanları tarafından belirlenmiştir. Öğretmenlerimiz okullarında yapacakları sınavlarda konu soru dağılım tablosunda belirtilen kazanımlar ve soru sayılarına göre sınav yapacaklardır. Bu doğrultuda:

 • Okullarda her dersin zümre kurulları tarafından okulun ve öğrencilerin durumları gözetilerek kendilerine uygun senaryolardan birisi seçilecektir.
 • Okulda yapılacak ortak sınavın soruları, seçilen senaryoda yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Senaryolar her sınav için ayrı ayrı değerlendirilerek seçilebilir. (1. sınavda 1. senaryonun seçilmesi diğer sınavlarda 2. veya 3. senaryoların seçilmesine engel değildir).
 • Okullarda yapılacak ortak sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacağı için soruları hazırlayan zümre kurulları sınavın değerlendirilmesi amacıyla o sınava ait dereceli puanlama anahtarı (rubrik) da hazırlayacaktır. Değerlendirme bütünlüğünün sağlanması amacıyla her öğretmen, hazırlanan puanlama anahtarına göre sınav değerlendirmesi yapacaktır. 
 • Konu soru dağılım tablolarında "*" veya "**" ile işaretlenen kazanımlar uygulama kazanımlarıdır. Bu kazanımlara sınıf içi yapılacak uygulama sınavlarında yer verilecektir. Uygulama sınavlarında hangi kazanımlardan kaç sorunun sorulacağı ders öğretmeninin sorumluluğundadır. 
 • Okulda seçilen "seçmeli dersler" için konu soru dağılım tablolarını okul zümre öğretmenlerinin hazırlamaları ve bu tablolara göre sınav yapmaları gerekmektedir. Seçmeli dersler paylaşılan konu dağılım tabloları arasında yok ise okul zümre öğretmenleri tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu dersler için boş konu soru dağılım tablosu indirme bağlantısı eklenmiştir.
 • Bakanlık, il/ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Okullarda zümre öğretmenlerin hazırlayacağı tüm ortak yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır. Açık uçlu sorular, cevapların öğrenciler tarafından oluşturulduğu sorular olup çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli sorular ve boşluk doldurma (muhtemel öğrenci cevapları hazır verilmiş) soruları açık uçlu soruların kapsamı dışındadır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler şöyledir:

 • 6. Sınıf Türkçe ve 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav - 26 Mart 2024 Salı
 • 6. Sınıf Matematik ve 9. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Sınav - 27 Mart 2024 Çarşamba

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak il genelinde yapılacaki ortak yazılı sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler şöyledir:

 • 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Sınav - 2 Nisan 2024 Salı
 • 7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Sınav - 3 Nisan 2024 Çarşamba

Konu soru dağılım tabloları ve gerekli dokümanlara ilişkin sayfalara ait bağlantılar aşağıda yer almaktadır: 

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Mahallesi Osman Gazi Caddesi No.14 Şanlıurfa, Haliliye - 0(414) 280 63 18 / 0(414) 280 63 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.