ŞANLIURFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Hakkımızda

Hakkımızda

Şanlıurfa Ölçme Değerlendirme Merkezi, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında 07.03.2017 tarihli onay yazısı ile kurulmuştur. Bu merkezde görevlendirilecek öğretmenlerimiz, daha sonra bakanlıkça yoğun bir eğitime alınmıştır.  Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlerimiz Valilik onayı ile merkezimizde görevlendirilmiş ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında göreve başlamıştır.

Merkezimiz PISA, TIMSS, ABİDE gibi ulusal ve uluslararası araştırmaların Şanlıurfa´daki uygulamalarını gerçekleştirmekte olup bakanlığımızın merkezi yerleştirme sınavları ve ÖSYM ile bağlantısı bulunmamaktadır. Merkezimizin başlıca görevleri şöyledir:

1)  Okul, ilçe ve il genelinde nitelikli ortak sınavlar yapılmasına destek sağlamak.

2) Ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve okul yöneticilerini bilgilendirmek. ÖDSHGM tarafından verilen eğitimlerin ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, gerektiğinde eğitim görevlisi olarak görev almak.

3) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların/kurumların, ölçme değerlendirme, izleme ve eğitim öğretim planlanması konusunda kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

4) Açık uçlu soru ve cevap anahtarı hazırlama eğitimleri vermek.

5) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak, veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri dönüt verilmesine katkı sağlamak.

6) İl geneli ortak yazılı sınavlar uygulamak ve değerlendirme sonuçlarına göre destekleyici kursların okul ve ders bazında planlamasına yönelik veri toplamak.

7) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek ve sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamak.

8) Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ve raporlaştırılması yoluyla ildeki eğitim durumuna ilişkin izleme ve değerlendirme yapmak, il millî eğitim müdürlüğünün eğitim öğretim niteliğine ilişkin yapacağı çalışmalara katkı sunacak verileri toplamak.

9) PISA, TIMSS, ABİDE ve benzeri Uluslararası veya Ulusal izleme çalışmaları ve Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Değerlendirme Sistemi kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma Geliştirme Projesi faaliyetlerinin organizasyonu ile bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik ilde yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine destek olmak.

10) ÖDSHGM desteği ile hazırlanan ölçme araçları, soru oluşturma ve değerlendirme yazılımları ve benzer araçların kullanılması konusunda ilde gerekli çalışmaları yapmak, ilde yapılan uygulamaların takibini ve raporlamasını yapmak. ÖDSHGM tarafından hazırlanacak Ulusal ve Uluslararası Raporların hazırlık süreçlerine katkı sağlamak.

11) İzleme araştırması niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavların sorularının hazırlanması, dizgisi, soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve ilgili evrakın baskısı, sınav evrakının sevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının belirlenen usul ile duyurulması ve il raporunun hazırlanması çalışmalarını organize etmek.

 

31-03-202031-03-202031-03-2020

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Mahallesi Osman Gazi Caddesi No.14 Şanlıurfa, Haliliye - 0(414) 280 63 18 / 0(414) 280 63 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.